#67: Hypn(0)tism

  Rosenblatt describes multiple algorithms for training this model “reinforcement systems”   that are clearly influenced by Hebb’s theory of learning in real neural networks. Some algorithms that only strengthen the connections between activated S-Units “positive reinforcement”   and A-Units   some that only weaken the connection between activate   S-Units   “negative reinforcement”   … Pokračovat ve čtení #67: Hypn(0)tism

#65: UNCONSCIOUS IS AN ORPHAN, PART. 1

PART ONE: INTERSTELLAR DUST I. Desiring-production [INTRODUCTORY MATERIAL ON ASTRO-ANALYSIS]   A. Multiplying the unconscious: 1. Not the [singular] id [ça], but machines: a. flow [flux]: energy-source-machine b. interruptions [coupures]: organ-machine 2. Machines of real production: feeling capable of explanation B. Schizophrenic stroll 1. Better model [of unconscious desire] than neurotic a. movement b. relation … Pokračovat ve čtení #65: UNCONSCIOUS IS AN ORPHAN, PART. 1

#56: Organické složení kapitálu = Subjektivní odosobnění

Organické složení kapitálu = Subjektivní odosobnění[1]Ještě horší varianta světa je ta, – že všichni lidé budou stejně spokojeni, dokonale (auto)domestikování a pod naprostou kontrolou lidského bezpečnostního systému. Subjektivní odosobnění, jako podmínka kolektivity. Odosobnění spočívá ve zkušenosti sebe sama, jako kdybyste byli vnějšími pozorovateli vlastních duševních nebo tělesných procesů. Z toho vyplývají také negativní důsledky, různé … Pokračovat ve čtení #56: Organické složení kapitálu = Subjektivní odosobnění

#51: See the forest through the trees

Zvířata vyčkávají v propasti času. Nepřetržitá vzájemná výměna nikdy neustává. Jedni žijí smrt těch druhých, druzí umírají život těch prvních. Nesmrtelní jsou smrtelní a smrtelní jsou nesmrtelní. Obecně platí, že čím větší odstup od věci máme, tedy čím víc je nám tato věc vnější, tím víc jsme schopni utvořit si představu o jejím celkovém tvaru; … Pokračovat ve čtení #51: See the forest through the trees