Notes no. 2.2, [Sonic Vibrations], Part. 3

    Úvahy o energii nás přivádějí k rozličným systémům schopným využívat vesmírem generované síly a uspořádat je tím nejlepším možným způsobem k uchování rezonančních jevů, majících zásluhu na navozování globální stability při minimálním výdeji energie.    Mezi těmito perceprory figuruje ucho. Jeho nabíjecí funkce (dobře známá zoologům), z něj činí prvotřídní orgán v oblasti dynamizace. Sluchové … Pokračování textu Notes no. 2.2, [Sonic Vibrations], Part. 3

Notes no. 2.1, [Sonic Vibration], Part. 2

Tajemná moc — moc dodat energii. 1. Vzduch vytváří aktivní pole, vyživované molekulárním pohybem. Na osnovu živého substrátu se vrství akustické vibrace. Zvuk se tak jeví jako zvláštní modulace ticha. Je implantovaná na střední kvardratickou rychlost molekul, jež vyvolává šum pozadí a teplotu prostředí.   Činnosti smyslových orgánů. V okamžiku, kdy je nějaký orgán aktivován akustickými vibracemi, je hned zapojen nervový … Pokračování textu Notes no. 2.1, [Sonic Vibration], Part. 2

Notes no. 2.0 [Sonic Vibrations], Part. 1

I nové musí být obnoveno. [Stojaté vlny] Označují bez vnějšího zásahu se prodlužující zvuky sladěné s volumetrickými vlastnosti dutiny, v níž se chvějí. Obvodové zábrany jsou v tomto případě silně redukovány, dokonce anulovány, poněvadž stěny zvolené dutiny, jsou hladké. Sonické vibrace mohou bláznivě létat sem a tam a samy sebe udržovat. V krajním případě mohou … Pokračování textu Notes no. 2.0 [Sonic Vibrations], Part. 1