Ray Brassier: LIQUIDATE MAN ONCE AND FOR ALL (2005)

  > TAKEN FROM IN/APPEARANCE BLOG  > Philosophers are familiar with reason but are only beginning to discover intelligence. Presaged by the dark illumination of the Enlightenment, intelligence culminates with the delirium of the sufficiency of reason. The intelligence of science and the science of intelligence have together averred that neither the real nor thought are … Continue reading Ray Brassier: LIQUIDATE MAN ONCE AND FOR ALL (2005)

Reklamy

Ray Brassier in conversation with Thomas Metzinger

Ray Brassier in conversation with Thomas Metzinger   > TAKEN FROM ARIKA AND SENSELOGIC >   Ray Brassier: I am going to begin, first of all, by talking about, or asking Thomas about the concept of transparency. The title of this event A Special Form of Darkness, actually comes from, is a quotation taken from Thomas’ … Continue reading Ray Brassier in conversation with Thomas Metzinger

New Translation of François Laruelle’s Nietzsche contre Heidegger, Chapter 1

New Translation of François Laruelle’s Nietzsche contre Heidegger, Chapter 1> TAKEN FROM FRACTAL ONTOLOGY _ @TADKINS613> Laruelle, François. Nietzsche contre Heidegger. Payot: Paris, 1977, p. 9-20. Translated by Taylor Adkins 1. THE TWO POLITICS OF NIETZSCHE 1. Thesis 1: Nietzsche is the revolutionary thinker who corresponds to the era of Imperialism in Capitalism, and more specifically to the era of … Continue reading New Translation of François Laruelle’s Nietzsche contre Heidegger, Chapter 1

New Translation of François Laruelle’s “Homo ex Machina” (1980)

> TAKEN FROM FRACTAL ONTOLOGY _ @tadkins613 > Laruelle, François. “Homo ex Machina”, Revue Philosophique de la France et de l’Étranger, vol. 170, no. 3, 1980, pp. 325-342. Translated by Taylor Adkins > Homo ex Machina How One Becomes Machine-Man We ordinarily recognize a single machine-Man1 tradition. But there are two, perhaps three; they appear the moment … Continue reading New Translation of François Laruelle’s “Homo ex Machina” (1980)

#61: Geometry of interaction: [Ritual hermaphroditism – Plutarchos von Neumann]

Pasáž mířící od člověka ke světu, je díky svému eklektismu dobrým východiskem pro návrat ke starším textům. Obsahuje totiž řadu motivů, jež odkazují zpět k předsokratickým a hippokratovým textům, však tyto motivy zasazuje do platonského i aristotelského rámce, v němž platí zásada nadvlády ,,lepšího“ nad ,,nutným“ – zásada, která vysvětluje i vzpřímený postoj lidské bytosti. … Continue reading #61: Geometry of interaction: [Ritual hermaphroditism – Plutarchos von Neumann]

Notes no. 2.2, [Sonic Vibrations], Part. 3

    Úvahy o energii nás přivádějí k rozličným systémům schopným využívat vesmírem generované síly a uspořádat je tím nejlepším možným způsobem k uchování rezonančních jevů, majících zásluhu na navozování globální stability při minimálním výdeji energie.    Mezi těmito perceprory figuruje ucho. Jeho nabíjecí funkce (dobře známá zoologům), z něj činí prvotřídní orgán v oblasti dynamizace. Sluchové … Continue reading Notes no. 2.2, [Sonic Vibrations], Part. 3

Notes no. 2.1, [Sonic Vibration], Part. 2

Tajemná moc — moc dodat energii. 1. Vzduch vytváří aktivní pole, vyživované molekulárním pohybem. Na osnovu živého substrátu se vrství akustické vibrace. Zvuk se tak jeví jako zvláštní modulace ticha. Je implantovaná na střední kvardratickou rychlost molekul, jež vyvolává šum pozadí a teplotu prostředí.   Činnosti smyslových orgánů. V okamžiku, kdy je nějaký orgán aktivován akustickými vibracemi, je hned zapojen nervový … Continue reading Notes no. 2.1, [Sonic Vibration], Part. 2