#92 AZIF (25)

 0.1Virtuální lidské tělo a jeho vývoj >zleva doprava – shora dolů >tělo dozrává a poté v průběhu času stárne. 0.2 [OBE & NDE] 0.3Účastníci studie jsou zastoupeni v alternativních [VR] tělech.Jelich těla byla navržena tak, aby byla sexuálně neutrální a obecně přitažlivá, připomínající postavy ve filmu Avatar. 0.4Revize života = prohlídka života. – tunel vedoucí k bílému světlu, po němž … Continue reading #92 AZIF (25)

Reklamy

#88 AZIF (21)

  Příčinou určitého lidského chování a cítění může být něco, co je svou povahou ne-lidské.   Co nelze nijak kontrolovat.   Velmi vysoko a docela daleko, jsem viděl něco, co vypadalo jako tenký proužek visící z oblak. Jeho spodní konec byl stále ještě nad zemí...   <dynamická radost> <radost z halucinace> <halucinatorní radost> <sociální halucinace> … Continue reading #88 AZIF (21)

#87 AZIF (20)

    Každá síla se vztahuje k jiné síle > jednou proto, aby rozkazovala > jednou proto, aby poslouchala.     Nietzsche jasně říká, že objektem síly je jiná síla.     Život bojuje s jiným druhem života.     Když je světový cyklus zničen větrem > na počátku vyvstane velký mrak ničící cyklus.   … Continue reading #87 AZIF (20)

#84 AZIF (17)

    Ó zjevný tajemný, jenž stavíš se nám po bok, tvé jméno zítra jest! Ó zítra! Jaké hlubiny! kdož ví, co na jich dně se tají?  – Victor Hugo     Povaha soumraku se konstruuje sledem dvou promluv, které se protínají, aniž by kdy splynuly, a odpovídají si, aniž by se skutečně stavěly proti … Continue reading #84 AZIF (17)

#83 AZIF (16)

    Změny postavení hvězd pohybujících se společně s oblohou >  různé poruchy > změny v geologické struktuře Země > vaření se a mizení moře – to vše jsou obrazy minulosti.     Kolektivní amnézie vysvětluje neschopnost lidí spatřit drtivý důkaz globálních katastrof.   Ve všech částech světa byly vymazány vzpomínky.   Pustá krajina propastí a … Continue reading #83 AZIF (16)

#82 AZIF (15)

    V daném časovém okamžiku, kdy růst dosáhne své hranice, nezbude nashromážděné energii než se opět rozptýlit a zmizet.      Energie opět nalézá svojí původní svobodu.     Mocné a složité uspořádání vesmíru, které vydrželo po mnoho let, se zhroutí v ruinách.     Jak nové a podivné to musí připadat naší mysli, … Continue reading #82 AZIF (15)

#80: AZIF (13)

    Až po rozkladu věcí se lze dobrat schopnosti porozumění.     [Smyslový komplex]     Je možné rekonstruovat vějířovitě rozevřenou fabuli >   – vyprávěnou halucinaci, která má charakter děje?     [Halucinační text]     Temný jazyk –– nevlastní řeč.     [Mozková hra]     Proces, jenž přehodnocuje jazyk >   … Continue reading #80: AZIF (13)