#84 Azif (17)

    Ó zjevný tajemný, jenž stavíš se nám po bok, tvé jméno zítra jest! Ó zítra! Jaké hlubiny! kdož ví, co na jich dně se tají?  – Victor Hugo     Povaha soumraku se konstruuje sledem dvou promluv, které se protínají, aniž by kdy splynuly, a odpovídají si, aniž by se skutečně stavěly proti … Continue reading #84 Azif (17)

Advertisements

#83 Azif (16)

    Změny postavení hvězd pohybujících se společně s oblohou >  různé poruchy > změny v geologické struktuře Země > vaření se a mizení moře – to vše jsou obrazy minulosti.     Kolektivní amnézie vysvětluje neschopnost lidí spatřit drtivý důkaz globálních katastrof.   Ve všech částech světa byly vymazány vzpomínky.   Pustá krajina propastí a … Continue reading #83 Azif (16)

#82 AZIF (15)

    V daném časovém okamžiku, kdy růst dosáhne své hranice, nezbude nashromážděné energii než se opět rozptýlit a zmizet.      Energie opět nalézá svojí původní svobodu.     Mocné a složité uspořádání vesmíru, které vydrželo po mnoho let, se zhroutí v ruinách.     Jak nové a podivné to musí připadat naší mysli, … Continue reading #82 AZIF (15)

#80: AZIF (13)

    Až po rozkladu věcí se lze dobrat schopnosti porozumění.     [Smyslový komplex]     Je možné rekonstruovat vějířovitě rozevřenou fabuli >   – vyprávěnou halucinaci, která má charakter děje?     [Halucinační text]     Temný jazyk –– nevlastní řeč.     [Mozková hra]     Proces, jenž přehodnucuje jazyk >   … Continue reading #80: AZIF (13)

#78: AZIF (11)

    Překročení hranice od difúzního směrem k určitému = vyrušení primárního účelu.     Dějinné obrazy nového temného kosmu Třetí přírody.     Simulakrum, za nímž nic není > zpochyňuje > – vymazává.   Město povstalo z bažin > město v zelené mlze > mozková hra geometrie.     Dešifrovat znaky > přečíst knihu … Continue reading #78: AZIF (11)

#77: AZIF (10)

    Všechny texty jsou dílem tranformačních postupů, ať jsou prováděny skrytě, anebo ludisticky demonstrativně.     Figury trhlin & změny pólů působí jako rozpuštění smyslu.     Charakter simulakra spočívá v jeho dvojitém statusu >   být sebou samým a zároveň i něčím jiným.   Hra s obaly > – které odvádějí od skrytého … Continue reading #77: AZIF (10)

#76: AZIF (9)

    Halucinace >   je spjata s nedotknutelností nepřítomného >   – jenž nemůže být přímo ukázáno >   – ale zjevuje se.   V obraze nevytvořeném lidskou rukou je zakleta magie, která rozpouští originál. Věci se sami stávají obrazem, v němž mizí.     Hrobky paměti jako nevědomá, potlačená technika, která propojuje snílky.   … Continue reading #76: AZIF (9)