#64: Psychometric Profiling

After revelations about the role of Cambridge Analytica in election influence surfaced, one of the company's most touted tactics — psychometric profiling — has become a matter of public interest. The goal of psychometric profiling is to measure the psychological faculties of subjects of interest as accurately as possible. The conscious and intelligent manipulation of … Pokračovat ve čtení #64: Psychometric Profiling

#58: [0]–Asymmetry is Strategy&SiA, 3/3, CZ

> 3_část eseje [0] – Asymmetry is Strategy&SiA 2_část zde 1_část zde > Tibetští mniši v jedné z povídek A. C. Clarka přivádějí odborníky na výpočetní procesy, aby vypočítali všechna boží jména. Když svůj úkol dokončili a předpověď konce se naplnila, technici se vracejí dolů údolím a hvězdy jedna po druhé hasnou. Jinými slovy řečeno, … Pokračovat ve čtení #58: [0]–Asymmetry is Strategy&SiA, 3/3, CZ

Notes No. 1, [31. Fragments]

1. Dvojitá spirála symbolu a znaku. Existují dvě formy, které jsou neustále v opozici, které jsou si navzájem protipóly, ale neexistuje zde žádné vysvětlení. Existuje určitý typ rozvinutí, který je spíše hudební, v každém případě je to rytmus. Existuje polarita, opozice mezi produkcí a sváděním, politickou ekonomií a smrtí, fatálním a banálním. Nelze však říci, … Pokračovat ve čtení Notes No. 1, [31. Fragments]

#51: See the forest through the trees

Zvířata vyčkávají v propasti času. Nepřetržitá vzájemná výměna nikdy neustává. Jedni žijí smrt těch druhých, druzí umírají život těch prvních. Nesmrtelní jsou smrtelní a smrtelní jsou nesmrtelní. Obecně platí, že čím větší odstup od věci máme, tedy čím víc je nám tato věc vnější, tím víc jsme schopni utvořit si představu o jejím celkovém tvaru; … Pokračovat ve čtení #51: See the forest through the trees