#81 Azif (14)

  Mračna popisuje jako > obávané stíny > – a z těchto stínů kapal med >     [...] a z mračen prosakovala vůně prosakoval med.      Extatické stavy naprosté harmonie > zlomek vteřin  – minut.     Obávané stíny stínu smrti, obklopující Zemi po kosmické katastrofě.   Ukko (Loop) neboli Jupiter (Cosmic egg) byl … Continue reading #81 Azif (14)

Reklamy

#73: AZIF (6)

    Zásah, jímž dochází ke katastrofálnímu zhroucení, odděluje stav předtím, od stavu potom.     _________________________________________________  __________________________________     Lze jej chápat jako vrub na lineárně čitelné časové ose.     ________  _______ ________  _______ ________  _______ ________  _______ ________  _______ ________  _______     Katastrofa z čistého nebe >   kdy > [vyvolený], … Continue reading #73: AZIF (6)

#65: „unconscious is an orphan“, Part. 1

PART ONE: INTERSTELLAR DUST I. Desiring-production [INTRODUCTORY MATERIAL ON ASTRO-ANALYSIS]   A. Multiplying the unconscious: 1. Not the [singular] id [ça], but machines: a. flow [flux]: energy-source-machine b. interruptions [coupures]: organ-machine 2. Machines of real production: feeling capable of explanation B. Schizophrenic stroll 1. Better model [of unconscious desire] than neurotic a. movement b. relation … Continue reading #65: „unconscious is an orphan“, Part. 1

#62: Long dark night of the soul

1986: JAPAN AIRLINES 747 OVER ALASKA Japan Air Lines Flight 1628 was near the end of the Iceland-to-Anchorage leg of its flight from Paris to Tokyo with a cargo of wine, when its flight crew saw and tracked three unidentified objects. On the night of November 17, 1986, the sighting of at least one of … Continue reading #62: Long dark night of the soul

#47: 648

All spaces are mastered there, metricized by numbers. It is indeed a matter of applied geometry. It remains to divide the land. The dividing is done the same as weighing on a balance. You can think of the dots as cities and the arrows as available airline flights, or the dots as states of a physical system and … Continue reading #47: 648