#73: AZIF :(:)

    Zásah, jímž dochází ke katastrofálnímu zhroucení, odděluje stav přetím, od stavu potom.   _________________________________________________  __________________________________   Lze jej chápat jako vrub na lineárně čitelné časové ose.   ________  _______ ________  _______ ________  _______ ________  _______ ________  _______ ________  _______     Katastrofa z čistého nebe >   kdy > [vyvolený], za jehož zády … Continue reading #73: AZIF :(:)

Advertisements

#72: AZIF ((:))

    Ihned po autentickém vzpomínkovém aktu, který ukončuje drama katastrofy a zahajuje drama pohřbívání následuje akt reflexe.      Očitý svědek dosvědčuje i obnovuje předchozí stav.   Spočívá-li indexový akt v tom, že  > ukazuje na mrtvé – [na předky] > a ikonický v tom, že > mrtví jsou promítnuti jako živí do vzpomínky … Continue reading #72: AZIF ((:))

#71: Azif ::

  Svědek starého, opuštěného řádu.   Choronzon [1] ––– vystupuje pod mnoha různými jmény. Generátor duchovního bílého šumu, který je nepřebernou zásobou energie. Pán halucinací. Démon. Xeno-démon. Samotný lidský subjekt. Vykazuje některé morfologické anomálie a zvláštnosti, které ho oddělují od ostatních. Všichni radikální xeno-démoni mají svá vlastní schémata, jsou vždy vymezeni anomálním schématem –– diagramem, na jejichž … Continue reading #71: Azif ::

#70: Azif (:)

    Minulé, to, co má být vzpomenuto pro přítomnost je to znetvořené, co se stalo >   nezřetelným.   Znetvořené, na kusy rozmetané mrtvoly, které představují minulost >   znakový řád před katastrofou, který již nelze dešifrovat.     Katastrofa spočívá ve zkušenosti zapomnění >   zapomnění je mezník – zřícení zdí >   … Continue reading #70: Azif (:)

#69: Azif :

  Rétorické jevy nevědomí Sny Hypertrofované výkony paměti   Zvláštní pravidla zpřesňují operaci nacházení míst, na něž budou uloženy obrazy k zapamatování, stejně jako i postupy transpozice předmětu k >   [zapamatování] > a také utváření jednotlivých sekvencí v prostoru, kterými se pak znovu >    [imaginárně prochází], čímž se vyvolává to, co má být zapamatováno.  … Continue reading #69: Azif :

#68: Azif (-)

  Hlavní myšlenkou těchto příběhů, je > hybridní mýtus. Al Azif: slova „azif" užívali Arabové pro označní nočních zvuků (vydávaných hmyzem), jenž pokládali za kvílení démonů.     Zapomínání a vzpomínání > (jako mechanismus) ukládání do paměti > (jako strategie nutná k přežití).     Genetická nezděditelnost –––– zkušenost >   ...ale i nutnost nosičů paměti … Continue reading #68: Azif (-)

#61: Geometry of interaction: [Ritual hermaphroditism – Plutarchos von Neumann]

Pasáž mířící od člověka ke světu, je díky svému eklektismu dobrým východiskem pro návrat ke starším textům. Obsahuje totiž řadu motivů, jež odkazují zpět k předsokratickým a hippokratovým textům, však tyto motivy zasazuje do platonského i aristotelského rámce, v němž platí zásada nadvlády ,,lepšího“ nad ,,nutným“ – zásada, která vysvětluje i vzpřímený postoj lidské bytosti. … Continue reading #61: Geometry of interaction: [Ritual hermaphroditism – Plutarchos von Neumann]