557

  Jeden je Rozum, leč bojují v něm dva principy.     Rozum vpouští světlo, pak tmu; vzájemným působením vzniká čas. Nakonec rozum prohlásí vítězem světlo, čas končí a Rozum je celý.     Pozměňuje tvář věcí, aby se zdálo, že plyne čas.   Vzhledem k mysli je hmota tvárná. Jedno po druhém nás vyjímá … Pokračování textu 557

#61: Geometry of interaction: [Ritual hermaphroditism – Plutarchos von Neumann]

Pasáž mířící od člověka ke světu, je díky svému eklektismu dobrým východiskem pro návrat ke starším textům. Obsahuje totiž řadu motivů, jež odkazují zpět k předsokratickým a hippokratovým textům, však tyto motivy zasazuje do platonského i aristotelského rámce, v němž platí zásada nadvlády ,,lepšího“ nad ,,nutným“ – zásada, která vysvětluje i vzpřímený postoj lidské bytosti. … Pokračování textu #61: Geometry of interaction: [Ritual hermaphroditism – Plutarchos von Neumann]

Notes no. 2.2, [Sonic Vibrations], Part. 3

    Úvahy o energii nás přivádějí k rozličným systémům schopným využívat vesmírem generované síly a uspořádat je tím nejlepším možným způsobem k uchování rezonančních jevů, majících zásluhu na navozování globální stability při minimálním výdeji energie.    Mezi těmito perceprory figuruje ucho. Jeho nabíjecí funkce (dobře známá zoologům), z něj činí prvotřídní orgán v oblasti dynamizace. Sluchové … Pokračování textu Notes no. 2.2, [Sonic Vibrations], Part. 3

Notes no. 2.1, [Sonic Vibration], Part. 2

Tajemná moc — moc dodat energii. 1. Vzduch vytváří aktivní pole, vyživované molekulárním pohybem. Na osnovu živého substrátu se vrství akustické vibrace. Zvuk se tak jeví jako zvláštní modulace ticha. Je implantovaná na střední kvardratickou rychlost molekul, jež vyvolává šum pozadí a teplotu prostředí.   Činnosti smyslových orgánů. V okamžiku, kdy je nějaký orgán aktivován akustickými vibracemi, je hned zapojen nervový … Pokračování textu Notes no. 2.1, [Sonic Vibration], Part. 2

Notes no. 2.0 [Sonic Vibrations], Part. 1

I nové musí být obnoveno. [Stojaté vlny] Označují bez vnějšího zásahu se prodlužující zvuky sladěné s volumetrickými vlastnosti dutiny, v níž se chvějí. Obvodové zábrany jsou v tomto případě silně redukovány, dokonce anulovány, poněvadž stěny zvolené dutiny, jsou hladké. Sonické vibrace mohou bláznivě létat sem a tam a samy sebe udržovat. V krajním případě mohou … Pokračování textu Notes no. 2.0 [Sonic Vibrations], Part. 1

#58: [0]–Asymmetry is Strategy&SiA, 3/3, CZ

> 3_část eseje [0] – Asymmetry is Strategy&SiA 2_část zde 1_část zde > Tibetští mniši v jedné z povídek A. C. Clarka přivádějí odborníky na výpočetní procesy, aby vypočítali všechna boží jména. Když svůj úkol dokončili a předpověď konce se naplnila, technici se vracejí dolů údolím a hvězdy jedna po druhé hasnou. Jinými slovy řečeno, … Pokračování textu #58: [0]–Asymmetry is Strategy&SiA, 3/3, CZ

Notes No. 1, [31. Fragments]

1. Dvojitá spirála symbolu a znaku. Existují dvě formy, které jsou neustále v opozici, které jsou si navzájem protipóly, ale neexistuje zde žádné vysvětlení. Existuje určitý typ rozvinutí, který je spíše hudební, v každém případě je to rytmus. Existuje polarita, opozice mezi produkcí a sváděním, politickou ekonomií a smrtí, fatálním a banálním. Nelze však říci, … Pokračování textu Notes No. 1, [31. Fragments]