#86 AZIF (19)

  Vření v přírodě. Jsou-li křeče periodické, považuje se časové rozpětí mezi dvěma katastrofami za velký rok.   Mistr pravil: Písmo nevyčerpává řeč, řeč nevyčerpává smysl/ideu, jaký tedy div, že idea světců není vždy zřejmá. – Mistr pravil: Tak světci vynalezli symboly, aby vyčerpali ideu/smysl, sestavili trigramy a hexagramy, aby vyčerpali podstatu a faleš. Načež … Continue reading #86 AZIF (19)

Reklamy

#85 AZIF (18)

    Podobně jako příběh, který potřebuje >   <nekonzistence> <mezery> <vady> <vykolejení a chaos>   ...může být stav každé pevné hmoty interpretován jako >     ((::)(::)) – pečlivá choreografie mezi pevným & prázdným.     Takzvaný model vnitřní Země známý jako Incognitum Hactenus.     – kdy se věci dějí bez sebemenšího důvodu > navzájem … Continue reading #85 AZIF (18)

#84 AZIF (17)

    Ó zjevný tajemný, jenž stavíš se nám po bok, tvé jméno zítra jest! Ó zítra! Jaké hlubiny! kdož ví, co na jich dně se tají?  – Victor Hugo     Povaha soumraku se konstruuje sledem dvou promluv, které se protínají, aniž by kdy splynuly, a odpovídají si, aniž by se skutečně stavěly proti … Continue reading #84 AZIF (17)

#83 AZIF (16)

    Změny postavení hvězd pohybujících se společně s oblohou >  různé poruchy > změny v geologické struktuře Země > vaření se a mizení moře – to vše jsou obrazy minulosti.     Kolektivní amnézie vysvětluje neschopnost lidí spatřit drtivý důkaz globálních katastrof.   Ve všech částech světa byly vymazány vzpomínky.   Pustá krajina propastí a … Continue reading #83 AZIF (16)

#82 AZIF (15)

    V daném časovém okamžiku, kdy růst dosáhne své hranice, nezbude nashromážděné energii než se opět rozptýlit a zmizet.      Energie opět nalézá svojí původní svobodu.     Mocné a složité uspořádání vesmíru, které vydrželo po mnoho let, se zhroutí v ruinách.     Jak nové a podivné to musí připadat naší mysli, … Continue reading #82 AZIF (15)

#81 Azif (14)

  Mračna popisuje jako > obávané stíny > – a z těchto stínů kapal med >     [...] a z mračen prosakovala vůně prosakoval med.      Extatické stavy naprosté harmonie > zlomek vteřin  – minut.     Obávané stíny stínu smrti, obklopující Zemi po kosmické katastrofě.   Ukko (Loop) neboli Jupiter (Cosmic egg) byl … Continue reading #81 Azif (14)

#80: AZIF (13)

    Až po rozkladu věcí se lze dobrat schopnosti porozumění.     [Smyslový komplex]     Je možné rekonstruovat vějířovitě rozevřenou fabuli >   – vyprávěnou halucinaci, která má charakter děje?     [Halucinační text]     Temný jazyk –– nevlastní řeč.     [Mozková hra]     Proces, jenž přehodnocuje jazyk >   … Continue reading #80: AZIF (13)