#73: AZIF :(:)

    Zásah, jímž dochází ke katastrofálnímu zhroucení, odděluje stav přetím, od stavu potom.   _________________________________________________  __________________________________   Lze jej chápat jako vrub na lineárně čitelné časové ose.   ________  _______ ________  _______ ________  _______ ________  _______ ________  _______ ________  _______     Katastrofa z čistého nebe >   kdy > [vyvolený], za jehož zády … Continue reading #73: AZIF :(:)

Advertisements

#72: AZIF ((:))

    Ihned po autentickém vzpomínkovém aktu, který ukončuje drama katastrofy a zahajuje drama pohřbívání následuje akt reflexe.      Očitý svědek dosvědčuje i obnovuje předchozí stav.   Spočívá-li indexový akt v tom, že  > ukazuje na mrtvé – [na předky] > a ikonický v tom, že > mrtví jsou promítnuti jako živí do vzpomínky … Continue reading #72: AZIF ((:))

#71: Azif ::

  Svědek starého, opuštěného řádu.   Choronzon [1] ––– vystupuje pod mnoha různými jmény. Generátor duchovního bílého šumu, který je nepřebernou zásobou energie. Pán halucinací. Démon. Xeno-démon. Samotný lidský subjekt. Vykazuje některé morfologické anomálie a zvláštnosti, které ho oddělují od ostatních. Všichni radikální xeno-démoni mají svá vlastní schémata, jsou vždy vymezeni anomálním schématem –– diagramem, na jejichž … Continue reading #71: Azif ::

#70: Azif (:)

    Minulé, to, co má být vzpomenuto pro přítomnost je to znetvořené, co se stalo >   nezřetelným.   Znetvořené, na kusy rozmetané mrtvoly, které představují minulost >   znakový řád před katastrofou, který již nelze dešifrovat.     Katastrofa spočívá ve zkušenosti zapomnění >   zapomnění je mezník – zřícení zdí >   … Continue reading #70: Azif (:)

#69: Azif :

  Rétorické jevy nevědomí Sny Hypertrofované výkony paměti   Zvláštní pravidla zpřesňují operaci nacházení míst, na něž budou uloženy obrazy k zapamatování, stejně jako i postupy transpozice předmětu k >   [zapamatování] > a také utváření jednotlivých sekvencí v prostoru, kterými se pak znovu >    [imaginárně prochází], čímž se vyvolává to, co má být zapamatováno.  … Continue reading #69: Azif :

New Translation of François Laruelle’s Nietzsche contre Heidegger, Chapter 1

New Translation of François Laruelle’s Nietzsche contre Heidegger, Chapter 1> TAKEN FROM FRACTAL ONTOLOGY _ @TADKINS613> Laruelle, François. Nietzsche contre Heidegger. Payot: Paris, 1977, p. 9-20. Translated by Taylor Adkins 1. THE TWO POLITICS OF NIETZSCHE 1. Thesis 1: Nietzsche is the revolutionary thinker who corresponds to the era of Imperialism in Capitalism, and more specifically to the era of … Continue reading New Translation of François Laruelle’s Nietzsche contre Heidegger, Chapter 1

#67: Hypn(0)tism

  Rosenblatt describes multiple algorithms for training this model “reinforcement systems”   that are clearly influenced by Hebb’s theory of learning in real neural networks. Some algorithms that only strengthen the connections between activated S-Units “positive reinforcement”   and A-Units   some that only weaken the connection between activate   S-Units   “negative reinforcement”   … Continue reading #67: Hypn(0)tism