#83 AZIF (16)

    Změny postavení hvězd pohybujících se společně s oblohou >  různé poruchy > změny v geologické struktuře Země > vaření se a mizení moře – to vše jsou obrazy minulosti.     Kolektivní amnézie vysvětluje neschopnost lidí spatřit drtivý důkaz globálních katastrof.   Ve všech částech světa byly vymazány vzpomínky.   Pustá krajina propastí a … Continue reading #83 AZIF (16)

Reklamy

#81 Azif (14)

  Mračna popisuje jako > obávané stíny > – a z těchto stínů kapal med >     [...] a z mračen prosakovala vůně prosakoval med.      Extatické stavy naprosté harmonie > zlomek vteřin  – minut.     Obávané stíny stínu smrti, obklopující Zemi po kosmické katastrofě.   Ukko (Loop) neboli Jupiter (Cosmic egg) byl … Continue reading #81 Azif (14)

#80: AZIF (13)

    Až po rozkladu věcí se lze dobrat schopnosti porozumění.     [Smyslový komplex]     Je možné rekonstruovat vějířovitě rozevřenou fabuli >   – vyprávěnou halucinaci, která má charakter děje?     [Halucinační text]     Temný jazyk –– nevlastní řeč.     [Mozková hra]     Proces, jenž přehodnocuje jazyk >   … Continue reading #80: AZIF (13)

#79: AZIF (12)

    Zkušenost ztráty vyvolává techniky uchování >   – v té době se projektují stromy a kruhy vědění.     Sám proces přetahování je selektivní a podléhá určitým účelům.     Ten, kdo procvičuje paměť  >   pracuje se schématy, aby zachytil témata, která chce mít v budoucnu k dispozici.     Zapomnění jako … Continue reading #79: AZIF (12)

#78: AZIF (11)

    Překročení hranice od difúzního směrem k určitému = vyrušení primárního účelu.     Dějinné obrazy nového temného kosmu Třetí přírody.     Simulakrum, za nímž nic není > zpochyňuje > – vymazává.   Město povstalo z bažin > město v zelené mlze > mozková hra geometrie.     Dešifrovat znaky > přečíst knihu … Continue reading #78: AZIF (11)

#77: AZIF (10)

    Všechny texty jsou dílem transformačních postupů, ať jsou prováděny skrytě, anebo ludisticky demonstrativně.     Figury trhlin & změny pólů působí jako rozpuštění smyslu.     Charakter simulakra spočívá v jeho dvojitém statusu >   být sebou samým a zároveň i něčím jiným.   Hra s obaly > – které odvádějí od skrytého … Continue reading #77: AZIF (10)

#76: AZIF (9)

    Halucinace >   je spjata s nedotknutelností nepřítomného >   – jenž nemůže být přímo ukázáno >   – ale zjevuje se.   V obraze nevytvořeném lidskou rukou je zakleta magie, která rozpouští originál. Věci se sami stávají obrazem, v němž mizí.     Hrobky paměti jako nevědomá, potlačená technika, která propojuje snílky.   … Continue reading #76: AZIF (9)