The Noise-Arch Archive

This collection is a compilation of underground/independently-released cassette tapes from the days when the audio cassette was the standard method of music sharing... generally the mid-eighties through early-nineties. The material represented includes tape experimentation, industrial, avant-garde, indy, rock, diy, subvertainment and auto-hypnotic materials. Much of this material defies category, and has therefore not been given … Continue reading The Noise-Arch Archive

Reklamy

#78: AZIF (11)

    Překročení hranice od difúzního směrem k určitému = vyrušení primárního účelu.     Dějinné obrazy nového temného kosmu Třetí přírody.     Simulakrum, za nímž nic není > zpochyňuje > – vymazává.   Město povstalo z bažin > město v zelené mlze > mozková hra geometrie.     Dešifrovat znaky > přečíst knihu … Continue reading #78: AZIF (11)

#77: AZIF (10)

    Všechny texty jsou dílem transformačních postupů, ať jsou prováděny skrytě, anebo ludisticky demonstrativně.     Figury trhlin & změny pólů působí jako rozpuštění smyslu.     Charakter simulakra spočívá v jeho dvojitém statusu >   být sebou samým a zároveň i něčím jiným.   Hra s obaly > – které odvádějí od skrytého … Continue reading #77: AZIF (10)

#76: AZIF (9)

    Halucinace >   je spjata s nedotknutelností nepřítomného >   – jenž nemůže být přímo ukázáno >   – ale zjevuje se.   V obraze nevytvořeném lidskou rukou je zakleta magie, která rozpouští originál. Věci se sami stávají obrazem, v němž mizí.     Hrobky paměti jako nevědomá, potlačená technika, která propojuje snílky.   … Continue reading #76: AZIF (9)

#74: AZIF (8)

    Nerozpoznatelný není prostor >   ačkoliv se z něj stala ruina >   nerozpoznatelní jsou jedinci.     Simulakra zahánějí zapomnění >   – probouzejí mrtvé.   Teprve zásahem > katastrofou > hrozbou zapomnění >  nabývá nehotová minulost svůj smysl.   https://www.youtube.com/watch?v=M1cqc2AykmI    

#75: AZIF (7)

    V rituálu není zapotřebí žádného vzpomínání, protože > rituál je děním účasti na přítomném.     První [divadlo paměti] sestává z rozmetaných mrtvol.   První [architektura paměti] je prostor, který je rozčleněn zasedacím pořádkem.     Vymizení ze scény > analogie mezi mikrokosmem a makrokosmem ustoupily před požadavkem průkazného srovnání >   – … Continue reading #75: AZIF (7)

#73: AZIF (6)

    Zásah, jímž dochází ke katastrofálnímu zhroucení, odděluje stav předtím, od stavu potom.     _________________________________________________  __________________________________     Lze jej chápat jako vrub na lineárně čitelné časové ose.     ________  _______ ________  _______ ________  _______ ________  _______ ________  _______ ________  _______     Katastrofa z čistého nebe >   kdy > [vyvolený], … Continue reading #73: AZIF (6)