Notes no. 2.1, [Sonic Vibration], Part. 2

Tajemná moc — moc dodat energii.

1.

 • Vzduch vytváří aktivní pole, vyživované molekulárním pohybem.
 • Na osnovu živého substrátu se vrství akustické vibrace.
 • Zvuk se tak jeví jako zvláštní modulace ticha.
 • Je implantovaná na střední kvardratickou rychlost molekul, jež vyvolává šum pozadí a teplotu prostředí.

 

 • Činnosti smyslových orgánů.
 • V okamžiku, kdy je nějaký orgán aktivován akustickými vibracemi, je hned zapojen nervový systém.
 • Ucho ad.

 

Vstřebávání, vedení, slyšení.

 

 • a) Energie a její vztahy s elektromagnetismem (na jedné straně).
 • b) Hmota (na straně druhé).

Přestože tyto dva projevy zdánlivě závisejí na dvou velice odlišných prostředí, mají společného jmenovatele. 

 

 • Zvuk. 

 

 • Energie je obtížně definovatelná.
 • Termín, který ji označuje, zavádí ideu [práce].
 • Úplně stejným způsobem mluvíme o energii elektrické, tak o energii tělesné. 
 • tzv: Energetika.
 • Energie se projevuje v různých podobách.
 • Jistojistě ale pochází z jediného zdroje.
 • Všechny její formy jsou účinky téže příčiny.
 • Energie má počátek v sonických vibracích. 

 

 • Energie je všechno.
 • Obtíž při chápání energie = problém jazyka.

 

Jsme nuceni kroužit kolem krystalu bez štítku.

 

Vibrační aktivita dosahuje takové úrovně intenzity, která způsobuje, že se rozprostřená energie, soustředěná v určitých bodech, determinuje prematerializovatelné stavy.

 • Fáze předcházející stádiu, v němž krystalizační jevy začínají navozovat více či méně prokázanou materializaci.

Termín [krystalizace] označuje procesy, které řídí modifikace stavu struktur, jako je tomu v případe supercoolingu (podchlazení), aniž by se v tyglíku rodícího se vesmíru nutně musely objevit opravdové krystaly.

 • V návaznosti na zcela jistě naprogramovatelný řád se zdá, že množina budoucích prvků podléhá těmto ,,astrofyzickým momentům“ z nichž se vynořují pouze privilegované atomy, jako například atomy helia.
 • V závislosti na okolnostech a vlivem expanze rozvracejí dynamiku celku.
 • Současně se objevují další procesy, které zvyšují stav konzistence a počet některých složek jádra již existujících atomů, a následně se stávají součástí modulací a samy přispívají k dalším proměnám.
 • Na úrovni těchto procesů se posléze realizují struktury nekonečně komplexnější.

 

 • Gravitace, je kohezní síla brzdící expanzi.
 • Vzniká tak dialektika mezi expanzním impulzem formujícího se vesmíru a působěním koheze, díky němuž dochází k uchování neustále se obnovující rovnováhy.
 • Tento stav je evidentně nestabilní. 
 • Když jedna z těchto dvou sil překáží, dochází k narušení pořádku a pak následné reakci kosmického celku.
 • Ten trhliny zaceluje.

 

Všechno je asymetrické a rotující.

GyreW

 • Všechno, co existuje se odehrává identickým způsobem.
 • Energetická dynamika se projevuje v podobě vibračních – sonických pohybů.
 • Celek se vyjadřuje expanzí (jenž je jeho bězným projevem, stejně jako rezonance).

 

 • Atom je výsledkem mnoha spojení energetických sil postupujicích od sonických vibrací k částicím, pak od částic k jádrům, a nakonec do jader k propracovanějším strukturám.
 • Propletené energie tedy vedou k atomu. 
 • Jeho vnitřní sílu můžeme charakterizovat jako touhu po expanzi. 
 • Jež je krocena sebeobranou prostředí, jež ho chrání před rizikem rozpadu.

 

Ať už je ono obklopující prostředí jakkoliv nehmotné, pomáhá vytvářet kohezní síly, jež stejně tak souvisí s omezeními způsobenými absorpcí. 

 

 • Vesmír se ve své celistvosti chová jako krystalická struktura podléhající takovým vnějším nátlakům, které mohou mít vliv na její vnitřní krystalizaci.
 • Samy způsobují omezení vlastního obsahu, a to z důvodu nátlaku sil, jež je svírají.

 

 • Sonická vibrace je oním energetickám zrnem, jež vyvolává náznak toho, co bude hmotou. 
 • Tohoto stavu dosahuje díky intenzivní vibrační  – tedy sonické aktivitě, a přitom se chová jako definovatelný energetický nosič.
 • Živý substrát na hranici pochopitelnosti.
 • Rozeznívající rozličná pole, přičemž vibrace této rezonance se těší stejným vlastnostem jako pozdější výtvory z částic a atomů.
 • Energická pole vytvářejí nejzazší osnovu, mají min. jeden rozlišující rys.
 • Jejich rozměry jsou tak blízské tomu, co neexistuje, že lidský rozum je v pokušení mluvit o nich jako o iluzi. 

 

Disponujeme živou osnovou, chovající se jako opravdová energetická síť.

 

 • Zdá se, že je vytvořena z jediného kusu, tak úzce se ty vibrace prolínají.
 • Některé sonické vibrace se objevují pokaždé, když jevy rotační akcelerace vyústí do procesů rezonance.
 • Zůstávají v plné aktivitě, protože chybí omezení, které by mohlo vyvolat absorpční reakce, jež v této fázi prakticky neexistují.

 

 • Energetické shluky (základní prvky stavební hry).
 • E.S. se projevují sonickým pozadím, jehož intenzita se nachází na škále energie, jež způsobuje – sluchovou percepci.

 

 • Sonické vibrace se přeměňují v pole, které je nestálé a které vykazuje vlastnosti jež se budou systematickým způsobem odrážet ve všech následujících strukturách.
 • Vztah rezonance a absorpce, umožňuje, aby se pokrok uskutečňoval skokově.
 • Svět je tedy budován vyrovnáváním, dávkováním těchto dvou parametrů.

 

 • Každý zvuk, jež je rotující, asymetrickou energií v sonické rezonanci – je plný života a pohybu.
 • Svoboda působení, jež ho charakterizuje, naráží na některá omezení.
 • Ta, která ho omezují v jeho šíření a zaručují mu ne-li formu, pak alespoň přítomnost. 
 • Dále pak omezení, která závisejí na reakcích s jinými energetickými shluky

 

 

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s