#63: Xenotext

The xenotext offers no redemption, no written promise of hidden treasure, no icon of value, no delivery of some precious, proto-signifying, specie. What was a past meaning, waiting intact and whole to be claimed, independent of the act of retrieving it, is displaced by a de-mythologised future significance, fractured, open and inherently plural. For the … Pokračování textu #63: Xenotext

#62: Long dark night of the soul

1986: JAPAN AIRLINES 747 OVER ALASKA Japan Air Lines Flight 1628 was near the end of the Iceland-to-Anchorage leg of its flight from Paris to Tokyo with a cargo of wine, when its flight crew saw and tracked three unidentified objects. On the night of November 17, 1986, the sighting of at least one of … Pokračování textu #62: Long dark night of the soul

#61: Geometry of interaction: [Ritual hermaphroditism – Plutarchos von Neumann]

Pasáž mířící od člověka ke světu, je díky svému eklektismu dobrým východiskem pro návrat ke starším textům. Obsahuje totiž řadu motivů, jež odkazují zpět k předsokratickým a hippokratovým textům, však tyto motivy zasazuje do platonského i aristotelského rámce, v němž platí zásada nadvlády ,,lepšího“ nad ,,nutným“ – zásada, která vysvětluje i vzpřímený postoj lidské bytosti. … Pokračování textu #61: Geometry of interaction: [Ritual hermaphroditism – Plutarchos von Neumann]

Notes no. 2.2, [Sonic Vibrations], Part. 3

    Úvahy o energii nás přivádějí k rozličným systémům schopným využívat vesmírem generované síly a uspořádat je tím nejlepším možným způsobem k uchování rezonančních jevů, majících zásluhu na navozování globální stability při minimálním výdeji energie.    Mezi těmito perceprory figuruje ucho. Jeho nabíjecí funkce (dobře známá zoologům), z něj činí prvotřídní orgán v oblasti dynamizace. Sluchové … Pokračování textu Notes no. 2.2, [Sonic Vibrations], Part. 3

Notes no. 2.1, [Sonic Vibration], Part. 2

Tajemná moc — moc dodat energii. 1. Vzduch vytváří aktivní pole, vyživované molekulárním pohybem. Na osnovu živého substrátu se vrství akustické vibrace. Zvuk se tak jeví jako zvláštní modulace ticha. Je implantovaná na střední kvardratickou rychlost molekul, jež vyvolává šum pozadí a teplotu prostředí.   Činnosti smyslových orgánů. V okamžiku, kdy je nějaký orgán aktivován akustickými vibracemi, je hned zapojen nervový … Pokračování textu Notes no. 2.1, [Sonic Vibration], Part. 2

Notes no. 2.0 [Sonic Vibrations], Part. 1

I nové musí být obnoveno. [Stojaté vlny] Označují bez vnějšího zásahu se prodlužující zvuky sladěné s volumetrickými vlastnosti dutiny, v níž se chvějí. Obvodové zábrany jsou v tomto případě silně redukovány, dokonce anulovány, poněvadž stěny zvolené dutiny, jsou hladké. Sonické vibrace mohou bláznivě létat sem a tam a samy sebe udržovat. V krajním případě mohou … Pokračování textu Notes no. 2.0 [Sonic Vibrations], Part. 1