#59: The w ͜͡ rld as c ͜͡ nsciousness and n ͜͡ thing, Part. 1

1. a-k.   https://www.youtube.com/watch?v=X9alqekUPL4   a. Intelektem. b. Ejhle... c. Třetí možnosti není. d. buď... anebo. e. hnus před X. f. hnus před sebou. g. kruh. h. Nejsvětější a Nejdražší. i.  j. díla [a] dílečka. k. hovno.   2. a-z.   https://www.youtube.com/watch?v=udoxVzwVz3I   a. hysteron próteron, později dříve <chybný důkaz, v němž se obrací vztah příčiny a … Continue reading #59: The w ͜͡ rld as c ͜͡ nsciousness and n ͜͡ thing, Part. 1

Reklamy

#58: [0]–Asymmetry is Strategy&SiA, 3/3, CZ

> 3_část eseje [0] – Asymmetry is Strategy&SiA 2_část zde 1_část zde > Tibetští mniši v jedné z povídek A. C. Clarka přivádějí odborníky na výpočetní procesy, aby vypočítali všechna boží jména. Když svůj úkol dokončili a předpověď konce se naplnila, technici se vracejí dolů údolím a hvězdy jedna po druhé hasnou. Jinými slovy řečeno, … Continue reading #58: [0]–Asymmetry is Strategy&SiA, 3/3, CZ

#57: [0]-Asymmetry is Strategy&SiA, 3/3, EN

▓▓ 3 FINAL PART OF THE ESSAY [0] – Asymmetry is Strategy&SiA  2 PART – HERE 1 PART – HERE ▓▓ In a short story by A. C. Clarke, Tibetan monks hire calculation process experts to list all God’s names. When they complete their task and the prophecy of the end is fulfilled, the technicians … Continue reading #57: [0]-Asymmetry is Strategy&SiA, 3/3, EN

Notes No. 1, [31. Fragments]

1. Dvojitá spirála symbolu a znaku. Existují dvě formy, které jsou neustále v opozici, které jsou si navzájem protipóly, ale neexistuje zde žádné vysvětlení. Existuje určitý typ rozvinutí, který je spíše hudební, v každém případě je to rytmus. Existuje polarita, opozice mezi produkcí a sváděním, politickou ekonomií a smrtí, fatálním a banálním. Nelze však říci, … Continue reading Notes No. 1, [31. Fragments]

#56: Organické složení kapitálu = Subjektivní odosobnění

Organické složení kapitálu = Subjektivní odosobnění[1]Ještě horší varianta světa je ta, – že všichni lidé budou stejně spokojeni, dokonale (auto)domestikování a pod naprostou kontrolou lidského bezpečnostního systému. Subjektivní odosobnění, jako podmínka kolektivity. Odosobnění spočívá ve zkušenosti sebe sama, jako kdybyste byli vnějšími pozorovateli vlastních duševních nebo tělesných procesů. Z toho vyplývají také negativní důsledky, různé … Continue reading #56: Organické složení kapitálu = Subjektivní odosobnění

#55: Geo request

Between the user, interface, city, cloud, and country is the address space. [Cosmic gambit] Spider that builds it's own spider decoy discovered = (901) = Spider that builds it's own spider decoy discovered. The sublime object of ideology. Source: [1]. New Species of Decoy Spiders Likely Discovered [2]. Spider that Builds its own spider decoy discovered [3]. … Continue reading #55: Geo request