#47: 648

All spaces are mastered there, metricized by numbers. It is indeed a matter of applied geometry. It remains to divide the land. The dividing is done the same as weighing on a balance.

Snímek obrazovky 2017-10-27 v 18.01.17

You can think of the dots as cities and the arrows as available airline flights, or the dots as states of a physical system and the arrows as simple processes for getting from one state to another, if you want.

DLFPdPqUIAMr1en

„Each particle of dust carries with it a unique vision of matter, movement, collectivity, interaction, affect, differentiation, composition and infinite darkness“ — Reza Negarestani

[Dust technology = (314) → The dust enforcer = (316) = (648) = It is positive death it is the model]

{„start“:“AUV“,“rules“:{„F“:“[]LVA+-+“,“A“:“VF[L+]FFUF“,“L“:“[V]U-FFL“,“V“:“FFF“,“U“:“[+]U“},“a“:60,“iter“:7}

[b. (293)]

{„start“:“CQC“,“rules“:{„F“:“[]CF“,“Q“:“+[CF[-QCF]]“,“C“:“[FF]CF+CCF“},“a“:344,“iter“:5}

{„start“:“TBBG“,“rules“:{„F“:“-[[F]]“,“G“:“F+TT-FTT“,“B“:“[+][F-+]“,“T“:“G-[[FG]]F+F“},“a“:338,“iter“:7}

{„start“:“D“,“rules“:{„F“:“FD[F+D]+“,“D“:“-F[+F]“},“a“:188,“iter“:7}

{„start“:“T“,“rules“:{„F“:“[]+-TF“,“T“:“FFF+“,“C“:“[[]TF]CT-CC“},“a“:190,“iter“:7}

{„start“:“FP“,“rules“:{„F“:“-F+W“,“W“:“PFFF“,“P“:“[]WP+“},“a“:21,“iter“:7}

{„start“:“Y“,“rules“:{„F“:“[FC+]FCMYH“,“I“:“-„,“C“:“FCCMFHIM“,“Y“:“FYYMFHMH“},“a“:185,“iter“:7}

{„start“:“LLP“,“rules“:{„F“:“FF-„,“P“:“[]F“,“L“:“+“},“a“:190,“iter“:16}

{„start“:“FKF“,“rules“:{„F“:“FKFFKKK“,“K“:“[[K+F+]]+“},“a“:8,“iter“:6}

{„start“:“HFF“,“rules“:{„F“:“F[+F+JF]J“,“H“:“F“,“L“:“L[+]J+JF“,“J“:“[]FFLJLF-„},“a“:171,“iter“:6}

{„start“:“QZW“,“rules“:{„F“:“-WF+W-„,“W“:“[F+]-FWF“,“Z“:“W“},“a“:190,“iter“:7}

[Remarks on depth and darkness]

{„start“:“JJJF“,“rules“:{„F“:“FFF-F[BJ]“,“B“:“JFF-[F-]-„,“J“:“JFB“},“a“:260,“iter“:7}

{„start“:“WWW“,“rules“:{„F“:“FF-„,“W“:“[[FF]+]WF+“},“a“:320,“iter“:16}

{„start“:“AAR“,“rules“:{„F“:“-FF“,“V“:“QL+Q+V“,“A“:“LL“,“R“:“-VLF“},“a“:69,“iter“:16}

{„start“:“BFB“,“rules“:{„F“:“M“,“M“:“[+]MF+FBBF“,“B“:“B[+]-MFBBM“},“a“:263,“iter“:7}

{„start“:“T“,“rules“:{„F“:“+VBFF-FB“,“V“:“+F“,“T“:“BT[F]“,“B“:“FV+B[B]+“},“a“:36,“iter“:7}

{„start“:“JZF“,“rules“:{„F“:“[-]F-LLFF“,“J“:“[-F+-L]+FF“,“Z“:“FFFLFF“,“L“:“F-FJFF“},“a“:45,“iter“:6}

{„start“:“XQFQ“,“rules“:{„F“:“Q“,“Q“:“+FF+XQF“,“X“:“FT+T[F]-„,“T“:“[Q]QF[Q]+“},“a“:36,“iter“:7}

{„start“:“OOFI“,“rules“:{„F“:“[]FORO-FF“,“R“:“[W]“,“W“:“+WPF+W“,“I“:“[]“,“P“:“FFW-R“},“a“:36,“iter“:6}

{„start“:“TT“,“rules“:{„F“:“[F]+“,“U“:“F[+]-FFT“,“T“:“UFFF+T“},“a“:60,“iter“:16}

{„start“:“FLYF“,“rules“:{„F“:“LFFFFLK-„,“K“:“FL-+-Y“,“L“:“FK-K“,“Y“:“FFLLKK“},“a“:295,“iter“:7}

{„start“:“AWFF“,“rules“:{„F“:“AXPA+“,“A“:“-P“,“P“:“PPWF–+“,“W“:“TFP-F[+F+]“,“T“:“[XXP]+T“,“X“:“F[T]FFX“},“a“:129}

{„start“:“FFZ“,“rules“:{„F“:“N+-WF+Q“,“W“:“QFR+ZQ“,“Q“:“NFFFW+Z+“,“Z“:“Q[+[]+]QR“,“N“:“[[]Z]RFQ“,“R“:“F“},“a“:36}

{„start“:“ODJT“,“rules“:{„F“:“FJ“,“D“:“J-O“,“N“:“OF[FF+][O]“,“J“:“OTFF+N“,“T“:“TJTTT“,“O“:“[DDODFNNF]“},“a“:45}

{„start“:“DXDF“,“rules“:{„F“:“DT“,“W“:“X+XXD+XF+“,“D“:“[]WTWDFD“,“B“:“+WT++F“,“T“:“DX“,“X“:“WBFWFTX“},“a“:45}

{„start“:“JDFJ“,“rules“:{„F“:“[]J-FDFF“,“J“:“-FJFJF“},“a“:224,“iter“:7}

{„start“:“FF“,“rules“:{„F“:“[ZZ]FZ-Z“,“Z“:“ZF[+Z-]-F+“},“a“:257,“iter“:7}

{„start“:“HYOK“,“rules“:{„F“:“[]FHYKKFO“,“H“:“[D[-]O]H“,“D“:“FD“,“O“:“[-]F-YFHF“,“Y“:“[]+[H]“,“K“:“F[HDH]YF-„}}

{„start“:“FFKK“,“rules“:{„F“:“FFFKFN“,“N“:“KF-IN-+“,“K“:“+-I“},“a“:166,“iter“:7}

{„start“:“PE“,“rules“:{„F“:“EW-W[WP]PN“,“W“:“WFE-NN+“,“N“:“F-[C-+]CN“,“E“:“C“,“C“:“+“,“P“:“FWC[WEPPN]“},“a“:118}

{„start“:“HIH“,“rules“:{„F“:“F[+FFFINI]“,“H“:“MM[NFN-F]G“,“M“:“GM“,“G“:“F-IFN“,“N“:“+GMGFII“,“I“:“INF+N-„},“a“:286}

{„start“:“SPNN“,“rules“:{„F“:“P+BNFFP“,“S“:“[F]SBPK“,“P“:“[FB]FS“,“B“:“[N]B“,“N“:“[KFSKKP]F“,“K“:“FFFBB“},“a“:36}

{„start“:“FFRP“,“rules“:{„F“:“B“,“I“:“FFFFP+PPB“,“Y“:“YBF+RY+Y“,“P“:“YF“,“B“:“[]-FYFF-„,“R“:“RPYF–FB“},“a“:45}

{„start“:“W“,“rules“:{„F“:“W++UF+FFF“,“U“:“WF-FWW[+]“,“W“:“U[[UX][F]]+F“,“X“:“U-WFX“},“a“:329,“iter“:7}

{„start“:“L“,“rules“:{„F“:“[LF-]-„,“W“:“[[]]H+FLL“,“H“:“[F]+HHHLHF“,“L“:“-+LFNFLLH“,“S“:“[]LNH-L“,“N“:“W-L“},“a“:308}

{„start“:“FJW“,“rules“:{„F“:“FJ+WJGJFW“,“W“:“[GJ]FJ“,“G“:“—GW“,“J“:“F-WGGWGG“},“a“:325,“iter“:7}

{„start“:“CRFR“,“rules“:{„F“:“FCF-++FRF“,“C“:“-RYF+F“,“Y“:“Y[+CF+-YF]“},“a“:36,“iter“:7}

{„start“:“YFF“,“rules“:{„F“:“QMMQFQ+MF“,“M“:“F+++F“,“Y“:“YM+QFMFFY“,“Q“:“[YFYQ[Q]]F“},“a“:108,“iter“:7}

{„start“:“WWW“,“rules“:{„F“:“FF-„,“W“:“[[FF]+]WF+“},“a“:320,“iter“:16}

[2 kings] → Traumatic configuration = (496) – or cuts determine the position of regional or interiorized horizons – as well as their tensions and syntheses.

{„start“:“FUFF“,“rules“:{„F“:“U-F+UF“,“L“:“B“,“U“:“[B[]]F+-UF“,“B“:“-B++R+Q-„},“a“:36,“iter“:4}

{„start“:“FK“,“rules“:{„F“:“F-+FF“,“K“:“K[F]K-FFF“},“a“:45,“iter“:5}

{„start“:“F“,“rules“:{„F“:“F+U“,“U“:“UF-F“},“a“:36,“iter“:4}

{„start“:“RLB“,“rules“:{„F“:“[F]FBFF“,“R“:“+-L“,“B“:“R-[F]+“,“L“:“R-BL-B“},“a“:36,“iter“:6}

{„start“:“F“,“rules“:{„F“:“+T-G+GTFF“,“G“:“FFFT“,“V“:“-FV-G+V“,“T“:“VFFT–FV-„},“a“:2,“iter“:4}

{„start“:“E“,“rules“:{„I“:“I[+]E“,“B“:“EFF-FBE+“,“E“:“BF“},“a“:45,“iter“:6}

{„start“:“FF“,“rules“:{„F“:“F+FJJR“,“R“:“JR[+J]FF-„,“J“:“–+“},“a“:45,“iter“:7}

{„start“:“FSSL“,“rules“:{„F“:“FFIL+-F“,“Y“:“FIFY++Y++“,“L“:“[]–SFFL+F“,“I“:“IFYL[I+S]“,“S“:“[I]“},“a“:36,“iter“:5}

{„start“:“FKTK“,“rules“:{„F“:“K[T]“,“T“:“TF[+]UF-KU“,“K“:“[T[]FF]KUFF“,“U“:“K“},“a“:60,“iter“:7}

{„start“:“QMQF“,“rules“:{„F“:“F[M]FFQ“,“P“:“–„,“M“:“-„,“Q“:“F-F+“},“a“:36,“iter“:4}

{„start“:“C“,“rules“:{„F“:“Q-+“,“Q“:“QF“,“C“:“[[]Q+F]C“,“E“:“+“,“N“:“NNF+Q“},“a“:123,“iter“:16}

{„start“:“H“,“rules“:{„H“:“FLHF-L-F“,“W“:“WHWH+L“,“L“:“[]-+F+-L“},“a“:248,“iter“:16}

{„start“:“UT“,“rules“:{„F“:“FFF-+F“,“T“:“XUT-„,“U“:“[TF++]-T“,“X“:“U“,“P“:“UTFXF+U-„},“a“:90,“iter“:5}

{„start“:“QVQF“,“rules“:{„Q“:“FQFV+-FVF“,“V“:“+F-V“},“a“:36,“iter“:5}

{„start“:“DDDB“,“rules“:{„F“:“[[FF[]F]]FF“,“D“:“-„,“B“:“[]-FFFD“},“a“:208,“iter“:6}

{„start“:“CC“,“rules“:{„F“:“[[]-B]“,“C“:“CFF-C[+]+“,“B“:“[F]-F“},“a“:36,“iter“:5}

{„start“:“PF“,“rules“:{„F“:“[][++]K-C+“,“H“:“-+P“,“K“:“KFHP“,“P“:“PPHFF“,“C“:“F[-]F-FP+“,“V“:“[[PK]H]F-„},“a“:353}

With age comes stability.‘ In a finite dynamical system, every state eventually settles into a cycle.

Snímek obrazovky 2017-10-27 v 18.06.09

[Conclusion]:

Samotný stonek jako součást živé rostliny sestává z plánovitě propojených komponent, které představují mechanismus strukturovaný lépe než všechny lidské stroje. Tytéž komponenty, které jsou ve stonku podřízeny spolehlivému stavebnímu plánu, jsou roztrženy do čtyř umweltů a s toutéž spolehlivostí začleněny do zcela jiných stavebních plánů.

Každý umwelt tvoří v sobě uzavřenou jednotu, která je ve všech částech ovládána svým významem pro subjekt.

Rozložení míst je v každém prostoru jiné.

[Ultrastructure = Appropriate feedback] – všechno, co se dostane do dosahu nějakého umweltu, je přelaďováno, přeformátováno a dokud se to nestane použitelným nositelem významu, anebo je to zcela odsunuto.

Původní komponenty jsou od sebe hrubě oddělovány beze všeho ohledu na stavební plán, který je předtím ovládal.

DN9ImF4UMAYo_X1.jpg-large.jpg{„start“:“FFB“,“rules“:{„P“:“-P-FF“,“B“:“+B[-]+BF“},“a“:3,“iter“:16}

Desire are merely forming a complex web of transportation systems.

In traversing the solid, light announces and produces a history, that of the first geometry ––– Michel Serres

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s