#3 L/UK/17-1

[THERE IS NO ORGANIZATION. THERE’S ONLY YOU]. Že si lidé cení světa, který obsahuje bytosti, jako jsou oni sami, vypovídá spíše o jejich přílišném pocitu domýšlivosti než o samotném světě. Je snad svět podstatně lepší proto, že na něm žijí šestinohá zvířata? A pakliže ano, proč? Byl by snad ještě lepší, kdyby na něm žila také zvířata sedminohá?

Hmota se má za vnějškovou, nekontrolovatelnou, přebujelou či procesuální, ale v každém případě za protikladnou či komplementární vůči formě/konceptu/myšlence/záměru; mazlavá zbytková hmota či materiální organizace v procesu vznikání unikají kontrole a ovládají parametry uživatele… (L/UK/17)

[The Personal is Geopolitical] Po celou dobu, co lidstvo křižuje Zemi, kolují legendy o mechanismech podzemí. Takřka všechno chce pozřít všechno ostatní. [Paranoia is infrastructure → It is logistics → It is software and hardware → It is uniformed guards] Na kompaktní materiálnosti oné říše je něco, co zesiluje životní tlaky a posiluje zvědavost.

[Žlutý mokvající sliz] – améba, jako organismus. Původní civilizace se objeví ve prospěch lidstva. Oceán na jehož dalším břehu se nachází nový život. Jeruzalém může být v podstatě kdekoliv. Viditelný svět není jen ta malá část viditelné reality →  [Slime Dynamics]

[EVERYTHING IS PROCEDURAL] ↔ [EVERYTHING MEETS EVERYTHING] → It would [still] be Chance → That is to say: It would still be the effect of Chance.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s