#18 L/UK/17: [DESTABILIZATION] = (AQ301) = FLOCKING BEHAVIORS & [PERCEPTION] = (AQ211) = BEING AND TIME, Var. 1.

[Source]

[AQ] → [DESTABILIZATION] = (AQ301) = FLOCKING BEHAVIORS & [PERCEPTION] = (AQ211) = BEING AND TIME

a₁.

Svět funguje mnohem lépe, když jsou [lidé, data, zboží, peníze v neustálém pohybu]. Pohyb je všude. Pohyb je neklid. Existuje jakýsi princip nepokojů, které prochází napříč lidskou historií → zpochybňuje pojetí integrity druhu, rasové otázky a zpochybňuje také koncept identity, jako něčeho stabilního.

Když myslíme pohyb → máme na mysli změnu polohy. Pohyb neznamená posun z jedné prostorové lokality do druhé, ale je to posun z jedné přírody do druhé. Je vždy otázkou transformace.

Transformace pohyb mění. Identita je překonána změnou. Transformace se pohybuje skrze člověka. Kdy k tomuto pohybu došlo?

Transformace předchází lidskému. Jedná se o proces polidšťování → proces [hominizace – hominization]¹. Pomalý přirozený proces.

[AQ²⁶¹. U/ACC IS A PRAXIS]¹.

b₁.

Vektor příchodu z druhé strany → [pohyb – movement]², který převyšuje člověka → neoliberální okamžik. Moment, kdy tržní mechanismy prohlásí svojí [autonomii – autonomy]³ a [ekonomika – economy]⁴ se stane režimem moci sama o sobě. Vlády, natož individuální aktéři, mají pocit, že není jiná možnost, než aby se přizpůsobili provozním podmínkám, které [režim – regime]⁵ stanoví. Finanční ekonomika je mimo lidské porozumění a nad rámec účinné lidské kontroly → to je opravdový [pohyb stroje – self-drive machine], který dokonale pracuje na procesu abstrahování. Vytvořil ho člověk, ale stále více se jeví jako [monstrózní – monstrous]⁶ potomek, který se navrací, aby ulovil svého stvořitele a zametl s ním.

[AQ¹⁷⁹. MILITARY, THELOGY]²

[AQ¹⁹⁶. CONCEALED GOD, OCCULTISM, PATCHWORK]³

[AQ¹⁵³. COLD DEATH, REALITY]⁴

[AQ¹¹¹. OTHER]⁵

[AQ²³⁵. XENOGENESIS]⁶

c₁.

[Rychlost – speed]⁷ není vhodná pro diagnostický nástroj. Rychlost a zrychlení jsou v podstatě posunutí. Kvantitativní pojmy s odkazem na rychlost posouvání. Kapitalismus už není, on jen montuje své výrobky ze dostupných surovin a vyrobené součástky poté vypouští do oběhu. Kapitalismus se stále více zabývá vytvářením podmínek pro jeho produkty. Ekonomika se pohybuje, jako kdyby hledala duši, [ducha – ghost]⁸ kapitalismu, který usiluje o osvobození od těla výroby. Kapitalismu se naučil valorizovat matrice vzniku → v případě [biotechnologie – biotechnology]⁹, abstrahuje [tělo – body]¹⁰ do [existence – existence]¹¹, poté sestupuje až ke vzniku materialistické roviny života → [genu – gene]¹² tak, aby s ním bylo možné manipulovat → [potenciály životního posunu]. Neoliberalismus neprodukuje jen [předměty – objects]¹³, ale také své vlastní [subjekty – subjects]¹⁴[Kapitál se navrací ještě před životními potenciály, tam kde život teprve vzniká].

[AQ⁹⁴. LOOP]⁷

[AQ¹¹⁴. CHTHELL, THE GEO]⁸

[AQ²⁶⁷. CREATIVE LYING, THE ETERNAL WAR]⁹

[AQ⁸². AREAL, UBER]¹º

[AQ¹⁸⁵. WAR MACHINE]¹¹

[AQ⁶⁷. CAVE]¹²

[AQ¹³⁷. TAKFIRI]¹³

[AQ¹⁷¹. AZANTHOTH]¹⁴

d₁.

Representation lies among the [fotsam]¹⁵ & [jetsam]¹⁶ like a weather-beaten plastic bottle.

[AQ¹²⁸. AI UNIT]¹⁵

[AQ¹²². CHAOTICS]¹⁶

e₁.

Oblast kapitalismu je protkaná [nekapitalistickými tendencemi]. Ty jsou poháněné neoliberálním kapitalismem, který disponuje nadpřirozenou silou, která rozevírá čím dál tím víc svoje [póry – pores]¹⁷ a vytváří tak prostor pro náhodné tendence a zcela odlišnou logiku. Dalo by se říct, že fundamentální antagonismus kapitalismu v neoliberalismu, je v protikladu k finančnímu kapitalismu. [Vnější – exteriority]¹⁹ pole → je nepoznatelné, nemůže být zcela pochopeno, protože vykazuje etickou nebo metafyzickou nekonečnost, která zůstává vždy exteriérová – vnější jakékoliv teoretické či ontologické totalitě → [náhodná objevy jsou neohraničené]. Vnějškovost se nenachází v přítomnosti lidských bytostí, ale spíše v poznání, jako to, co určuje a zahrnuje lidské bytosti a jejich vzájemné vztahy.

Kapitalismus jako matice systémů naznačuje určitý stupeň stability a pořádku. Říkáme-li kapitalistický systém → myslíme spletitou síť vzájemných omezení. Ale kapitalismus je mnohem víc než to, je víc než systém, dokonce víc než systém systémů → než struktura struktur → je to [proces – process]²⁰. Proces se dotýká velkého vnějšku. Jeho potenciály jsou vždy vzhůru a jsou připraveny nabídnout o sobě o něco víc. [Proces je omezený, ale neomezený]. Omezená je jen schopnost ponořit se do velkého vnějšku. Kapitalismus je proces paradoxně omezený potenciálem. [Potenciál se nachází v exterioritách]. Aktivity, které ještě nebyly mobilizovány do akce.

[AQ¹¹⁸ MOUSE]¹⁷

[AQ²⁶⁷. CREATIVE LYING, THE ETERNAL WAR]⁹

[AQ¹⁵⁸. INTEGRAL, VORTEX]²⁰

f₁.

Je těžké popsat oblast života – [exterioritu], protože jsme ještě nevynalezli slova. Exteriorita je rezerva potenciálu – života, ale také útočiště, kde je možné se posadit a čekat → být v.

Spoluúčast vychází z povahy věci. Spoluúčast jako nástoj → [hra – game]²¹. Hrát s tím a hrát na to. Oblast nejasně nastavených kapacit.

MAMMOT PIRATES

[AQ⁶⁷. EYE, HIDE]²¹

g₁.

Pojem reálný čas je chronologický pojem. Reálný čas je fikce, ale zároveň [realita – reality]²² v praktickém slova smyslu. Místo, kde může technologie argumentovat, že pracuje se zpožděním.

[AQ¹⁵³. NETFLIX]²²

Snímek obrazovky 2017-04-29 v 22.42.02
work in progress diagram

h₁.

[Síla vlastního času]. Jednat ne v čase, ale jednat nad časově. Vrátit se zpět před to, jak tomu je právě nyní v současnosti. Takzvaná [present-futurity]²³ neboli [současná budoucnost]. Vnímání toku.

[AQ³⁷⁷. SECRET TEMPORAL PACT]²³

i₁.

Viz. [g₁.]. → Hrozba dopuje kapitalistický stroj. Vytváří produkci [nadhodnoty vnímání – surplus-value of perception]. Nadhodnota vnímání je služba – hra o neustálém prosazování procesu kapitalismu. [Nadhodnota vnímání] usměrňuje budoucnost a její potenciál a vrací jej zpět do běžného toku kapitalismu.

j₁.

[AQ¹⁵³. NETFLIX]

Snímek obrazovky 2017-06-18 v 12.54.56

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s