#65: “unconscious is an orphan”, Part. 1

PART ONE: INTERSTELLAR DUST I. Desiring-production [INTRODUCTORY MATERIAL ON ASTRO-ANALYSIS]   A. Multiplying the unconscious: 1. Not the [singular] id [ça], but machines: a. flow [flux]: energy-source-machine b. interruptions [coupures]: organ-machine 2. Machines of real production: feeling capable of explanation B. Schizophrenic stroll 1. Better model [of unconscious desire] than neurotic a. movement b. relation … Continue reading #65: “unconscious is an orphan”, Part. 1

Advertisements

New Translation of François Laruelle’s “Homo ex Machina” (1980)

> TAKEN FROM FRACTAL ONTOLOGY _ @tadkins613 > Laruelle, François. “Homo ex Machina”, Revue Philosophique de la France et de l’Étranger, vol. 170, no. 3, 1980, pp. 325-342. Translated by Taylor Adkins > Homo ex Machina How One Becomes Machine-Man We ordinarily recognize a single machine-Man1 tradition. But there are two, perhaps three; they appear the moment … Continue reading New Translation of François Laruelle’s “Homo ex Machina” (1980)

Notes no. 1.1 [32. Fragments]

1. Historie se zpomalila jako světlo v blízkosti hustého vesmírného tělesa. 2. Hustota měst, komodit, poselství a okruhů. 3. Historie, nebude schopna dohnat historický konec, jestliže je takto zachycena gravitační masou sociální lhostejnosti. 4. Společnost. Stereofonní efekt. Simulace hudby. Hudba se ztrácí ve zvláštních efektech ultra-věrnosti. 5. Naše posedlost skutečností potlačuje vědomí, že události se … Continue reading Notes no. 1.1 [32. Fragments]

#64: Psychometric Profiling

After revelations about the role of Cambridge Analytica in election influence surfaced, one of the company's most touted tactics — psychometric profiling — has become a matter of public interest. The goal of psychometric profiling is to measure the psychological faculties of subjects of interest as accurately as possible. The conscious and intelligent manipulation of … Continue reading #64: Psychometric Profiling

#63: Xenotext

The xenotext offers no redemption, no written promise of hidden treasure, no icon of value, no delivery of some precious, proto-signifying, specie. What was a past meaning, waiting intact and whole to be claimed, independent of the act of retrieving it, is displaced by a de-mythologised future significance, fractured, open and inherently plural. For the … Continue reading #63: Xenotext

#62: Long dark night of the soul

1986: JAPAN AIRLINES 747 OVER ALASKA Japan Air Lines Flight 1628 was near the end of the Iceland-to-Anchorage leg of its flight from Paris to Tokyo with a cargo of wine, when its flight crew saw and tracked three unidentified objects. On the night of November 17, 1986, the sighting of at least one of … Continue reading #62: Long dark night of the soul

#61: Geometry of interaction: [Ritual hermaphroditism – Plutarchos von Neumann]

Pasáž mířící od člověka ke světu, je díky svému eklektismu dobrým východiskem pro návrat ke starším textům. Obsahuje totiž řadu motivů, jež odkazují zpět k předsokratickým a hippokratovým textům, však tyto motivy zasazuje do platonského i aristotelského rámce, v němž platí zásada nadvlády ,,lepšího“ nad ,,nutným“ – zásada, která vysvětluje i vzpřímený postoj lidské bytosti. … Continue reading #61: Geometry of interaction: [Ritual hermaphroditism – Plutarchos von Neumann]