#89 AZIF (22)

  Přehnaná poslušnost > možná skutečný strach z přání – zabíjet.   Co je prvotní: agresivita, nebo regrese k sebezničení?     Část ega se musí uchránit před sebezničením a to vyžaduje poslušnost > rozum znamená vhled do nutnosti podřídit se – jinak zabít, nebo být zabit.     Jednou nití provlečeno vše. Obloha může … Continue reading #89 AZIF (22)

Advertisements

#88 AZIF (21)

  Příčinou určitého lidského chování a cítění může být něco, co je svou povahou ne-lidské.   Co nelze nijak kontrolovat.   Velmi vysoko a docela daleko, jsem viděl něco, co vypadalo jako tenký proužek visící z oblak. Jeho spodní konec byl stále ještě nad zemí...   <dynamická radost> <radost z halucinace> <halucinatorní radost> <sociální halucinace> … Continue reading #88 AZIF (21)

#87 AZIF (20)

    Každá síla se vztahuje k jiné síle > jednou proto, aby rozkazovala > jednou proto, aby poslouchala.     Nietzsche říká jasně, že objektem síly je jiná síla.     Život bojuje s jiným druhem života.     Když je světový cyklus zničen větrem > na počátku vyvstane velký mrak ničící cyklus.   … Continue reading #87 AZIF (20)

#86 AZIF (19)

  Vření v přírodě. Jsou-li křeče periodické, považuje se časové rozpětí mezi dvěma katastrofami za velký rok.   Mistr pravil: Písmo nevyčerpává řeč, řeč nevyčerpává smysl/ideu, jaký tedy div, že idea světců není vždy zřejmá. – Mistr pravil: Tak světci vynalezli symboly, aby vyčerpali ideu/smysl, sestavili trigramy a hexagramy, aby vyčerpali podstatu a faleš. Načež … Continue reading #86 AZIF (19)

#85 AZIF (18)

    Podobně jako příběh, který potřebuje >   <nekonzistence> <mezery> <vady> <vykolejení a chaos>   ...může být stav každé pevné hmoty interpretován jako >     ((::)(::)) – pečlivá choreografie mezi pevným & prázdným.     Takzvaný model vnitřní Země známý jako Incognitum Hactenus.     – kdy se věci dějí bez sebemenšího důvodu > navzájem … Continue reading #85 AZIF (18)

#84 AZIF (17)

    Ó zjevný tajemný, jenž stavíš se nám po bok, tvé jméno zítra jest! Ó zítra! Jaké hlubiny! kdož ví, co na jich dně se tají?  – Victor Hugo     Povaha soumraku se konstruuje sledem dvou promluv, které se protínají, aniž by kdy splynuly, a odpovídají si, aniž by se skutečně stavěly proti … Continue reading #84 AZIF (17)

#83 AZIF (16)

    Změny postavení hvězd pohybujících se společně s oblohou >  různé poruchy > změny v geologické struktuře Země > vaření se a mizení moře – to vše jsou obrazy minulosti.     Kolektivní amnézie vysvětluje neschopnost lidí spatřit drtivý důkaz globálních katastrof.   Ve všech částech světa byly vymazány vzpomínky.   Pustá krajina propastí a … Continue reading #83 AZIF (16)