The key of Solomon the king

The key of Solomon the king Word Economic Forum = Shadow warriors techniques   Visions for a shared future   Perfect time to do something    

Advertisements

#57: [0]-Asymmetry is Strategy&SiA, 3/3, EN

▓▓ 3 FINAL PART OF THE ESSAY [0] – Asymmetry is Strategy&SiA  2 PART – HERE 1 PART – HERE ▓▓ In a short story by A. C. Clarke, Tibetan monks hire calculation process experts to list all God’s names. When they complete their task and the prophecy of the end is fulfilled, the technicians … Continue reading #57: [0]-Asymmetry is Strategy&SiA, 3/3, EN

Notes No. 1, [31. Fragments]

1. Dvojitá spirála symbolu a znaku. Existují dvě formy, které jsou neustále v opozici, které jsou si navzájem protipóly, ale neexistuje zde žádné vysvětlení. Existuje určitý typ rozvinutí, který je spíše hudební, v každém případě je to rytmus. Existuje polarita, opozice mezi produkcí a sváděním, politickou ekonomií a smrtí, fatálním a banálním. Nelze však říci, … Continue reading Notes No. 1, [31. Fragments]

#56: Organické složení kapitálu = Subjektivní odosobnění

Organické složení kapitálu = Subjektivní odosobnění[1] Ještě horší varianta světa je ta, – že všichni lidé budou stejně spokojeni, dokonale (auto)domestikování a pod naprostou kontrolou lidského bezpečnostního systému. Subjektivní odosobnění, jako podmínka kolektivity. Odosobnění spočívá ve zkušenosti sebe sama, jako kdybyste byli vnějšími pozorovateli vlastních duševních nebo tělesných procesů. Z toho vyplývají také negativní důsledky, … Continue reading #56: Organické složení kapitálu = Subjektivní odosobnění

#55: Geo request

Between the user, interface, city, cloud, and country is the address space. [Cosmic gambit] Spider that builds it's own spider decoy discovered = (901) = Spider that builds it's own spider decoy discovered. The sublime object of ideology. Source: [1]. New Species of Decoy Spiders Likely Discovered [2]. Spider that Builds its own spider decoy discovered [3]. … Continue reading #55: Geo request

Kodwo Eshun: Mark Fisher Memorial Lecture

> Taken from the Xenophonia blog _ @tobias_ewe > Kodwo Eshun: Mark Fisher Memorial Lecture In the wake of Mark Fisher’s death, I’ve found Kodwo’s recent work on interpretive communities incredibly compelling. Not least as a means to understand what it is about Mark’s work – his way of working – that draws me (and so … Continue reading Kodwo Eshun: Mark Fisher Memorial Lecture

#54: ABCD Walter, CZ

O vražde snů a aparátu beznaděje 1. potvrzení: Antropologicky vzato lze tvrdit, že jsou v ústním kontaktu s cizími lidmi méně zdráhaví, než kterýkoliv jiný domorodý kmen. Nemají o sobě jasnou představu. Nemají ani nikterak jasnou představu, jakou pozici ve společnosti zaujímají. Nevědí, co se od nich přesně očekává, ani co mohou od společnosti očekávat oni. Nevědí, … Continue reading #54: ABCD Walter, CZ