#35 -/-/17-33_ The Other Half Of The World

Text The Other Half Of The World + Film, 2016

Advertisements

#34 -/-/17-32_[Double-bind situations]_Var.B.

[Be yourself in VR] [Occupation token] ⇓ 317 [Epidemio strategic] Rozprostřeni po celém geografickém prostoru, v plné propojení, v němž zcela splývá virtuální a fyzické.  S předzvěstí nové přírody – nového povrchu. Vznikají ziskové základny virtuálního spinu. [Hyperplastic] – [Pure ideology] Tím, že jsme ve veřejném životě jen prostou existencí, automaticky tak potvrzujeme expozici, která … Continue reading #34 -/-/17-32_[Double-bind situations]_Var.B.

#33 -/-/17-31_[Double-bind situations]_Var.A.

Celé organizace a/nebo profese vyhlašují sestup do lingvistického ekvivalentu pekla. Mechanismus trvalého úzkostného stavu, který se pohybuje nahoru a dolu, od dobrého ke špatnému. Stoh. Hyperaktivní výroba = komlexně adaptabilní systém. Síla pohybu. Neexistuje žádná separace, ale pouze nedostatečné využití [povrchu]. Povrch není území. 368 [29+30+27+11+24+13+14+28+29+27+30+12+29+18+24+23] Štěpení vnitřních prvků vede k úplnému rozpadu + následuje pocit bezmoci, … Continue reading #33 -/-/17-31_[Double-bind situations]_Var.A.

#32 -/-/17-30 _ 64.1

Linie vyšetřování. Postupem času zanikající dělnická třída převedla abecedu do čísel. Inteligenční kvocient jenž není dlouhodobě ekonomicky životaschopný. Sledování systémů a hodnot v rámci různých médiích. Například, záznamy o vozidle popisují, co vozidlo dělá, co vidí. Vnímání (měření), předpověd (prognóza), plánování pohybu (působení). V případě vozidla, aby bylo schopné úspěšně pracovat, musí být schopno vnímat činnost … Continue reading #32 -/-/17-30 _ 64.1

#31 -/-/17-29 – [taqiyya] _ Part. 4

Hierarchy of horrors > Symmetrical overlap between two entities > [H.P.L] – Ethernal omnipresent speed ...   https://ia800503.us.archive.org/12/items/InterpretationsOftheMilitarizationOfPeace/2_Takfiri.mp3 https://ia800503.us.archive.org/12/items/InterpretationsOftheMilitarizationOfPeace/4_Taqiyya.mp3   ... You understanding the dread methodology > How to kill the Oedipus in cyberspace? The oldest of all alliances binds survival to the shadows > Strategic dis/simulation – (Quantum stealth) < > invisible invader > Existence … Continue reading #31 -/-/17-29 – [taqiyya] _ Part. 4

#30 -/-/17-28 _Intercalation_Part. 2

Bio-processor network > Language indicate status Geomechanics > Deformation & Kinematics Dissolution > Mass ballance > Explosion Make caverns of their minds > Processing power Thermo > Hydro > Chemo > Mechanical couplings Smart Cities 2052 > Shoggothic Xenocommunism I am inclined to believe that engineers and engineering schools will play an important part in restoring … Continue reading #30 -/-/17-28 _Intercalation_Part. 2

#26 J/IND/17 – 24_ABCDKLEFGHYZVW

Evolution strategies competitive with reinforcement learning aka Central intelligence agency. Jeden virus může zcela znehybnit planetu. [Octopus bukake and deleted passages]. >Population of transcendental< x Ve městě A vedou výškové budovy k sebevraždám, v B k životu šťastnému a spokojenému. Pro C jsou prvním krokem k emancipaci, podle názoru D jsou prostě passé. K je … Continue reading #26 J/IND/17 – 24_ABCDKLEFGHYZVW

#25 J/IDN/17- 23 – The Earth Trembles – [bahasa]

Firs two version of the text The Earth Trembles were released in 2015 in Czech and English. In 2017 released new version in Bahasa. More information about project TET: https://theearthtrembles.wordpress.com English here Czech here  0 Sungguh tidak terbayangkan! Tiba-tiba semua menjadi gelap gulita dan kami saling dorong-mendorong sambil berdoa semoga tidak ada benda berat yang jatuh … Continue reading #25 J/IDN/17- 23 – The Earth Trembles – [bahasa]

#24 J/IND/17- 22_Intercalation_Part. 1

A. Naturaly Hypernatural The old man of the mountain – Rainbow - word of the Abyss Hypernatural Landscape Cyclic permutation code – The hunting of the snark – Nostalgia for infinity Agency in Biosphere Chinese supremacy – Go opening theory – Hypermysticism Where's it all going? [The opposite of nature is impossible]  Does hyperstition want … Continue reading #24 J/IND/17- 22_Intercalation_Part. 1

#23 L/UK/17- 21_DUST

  Impact dampers → Consciousness → Sinofuturism Intelligence catastrophe → The return of the old gods She is a Drone →  She is a cyborg nomad →  she is a good fiction ... a drone is male of bee → Fullnes of time.   The harmony of the spheres → The organon of extinction For the distances collapsed For the figure … Continue reading #23 L/UK/17- 21_DUST

#22 L/UK/ 17-20 – [taqiyya] _ Part. 2_var_a&var_b

a₂. The Basic of Live and Death b₂. var_a: [Death]¹ ↓ var_b: [AQ⁸³. NO ME]¹ c₂. Gaming Evolution = Individual PlayGlobal Collaborative Play (1967-2017) Gen X + Millennials = Gamified Since Birth [Gamers]² = All Ages ↓ var_b: [AQ¹¹⁷. DEJA VU, SYRIA, WORLD]² [Female Gamers]³ ↓ var_b: [AQ²¹³. WAR MACHINE]³ [Repetition]⁴ = Learn from Losing ↓ var_b: [AQ²²¹. … Continue reading #22 L/UK/ 17-20 – [taqiyya] _ Part. 2_var_a&var_b

#21 L/UK/17-19_落下

[Nanotechnology]¹ ferrofluid = [AQ²⁹⁴. ANARCHO-FEUDALISM #RhettTwitter BABYLON WORKING&TECHNO-SATANISM]¹ [The Fluid's]² always active, and intelligent = [AQ¹²⁵. CAPITAL&SPIDER]² Some refer immediately to the supernatural, but is by no means clear supernatural  entities must be weird.  What's happening on [the Earth]³ by [proxy]⁴ ↓ [AQ⁹⁷. AI-SEED]³ → [AQ¹⁴⁷. PROXY]⁴ [Source – Rakka] → 落下

#20 L/UK/17-18_Introduction

01 Stud vyjadřuje odmítnutí hybris. Postava performerky odmítá pokušení transcendentovat svůj lidský úděl, který před ní otevírá stroj. Není však hybris lidským údělem, nebo aspoň údělem západní civilizace? Protože touha stát se někým jiným je hybnou silou psychické indiviuace, v tom smyslu, že je neoddělitelná od historie západního člověka. Jestliže technika vyrůstá z člověka, jestliže … Continue reading #20 L/UK/17-18_Introduction

#18 L/UK/17-16_[AQ] → [DESTABILIZATION] =  301 = FLOCKING BEHAVIORS → OF [PERCEPTION] = 211 = BEING AND TIME

[AQ] → [DESTABILIZATION] =  301 = FLOCKING BEHAVIORS → OF [PERCEPTION] = 211 = BEING AND TIME a₁. Svět funguje mnohem lépe, když jsou [lidé, data, zboží, peníze v neustálem pohybu]. Pohyb je všude. Pohyb je neklid. Existuje jakýsi princip nepokojů, které prochází napříč lidskou historií → zpochybňuje pojetí integrity druhu, rasové otázky a zpochybňuje také koncept identity, jako něčeho stabilního.

#16 L/UK/17-14 – [taqiyya] _ Part. 1

a₁. The Basic of Live and Death [The Future of Go] → rubicon vs. redeemer? ↓ Chinese Go master [Ke Jie] departed from his typical style of play and opened with a [3:3 point] strategy – a highly unusual approach aimed at quickly claiming corner territory at the start of the game. The placement i rare amongst Go … Continue reading #16 L/UK/17-14 – [taqiyya] _ Part. 1

#15 L/UK/17-13

[Calibration Mark AC48] [Calibration Mark AF49] [Calibration Mark AD49] [Calibration Mark AE48] [Calibration Mark AF48] [Calibration Mark AM43] [Calibration Mark X47] [Calibration Mark AJ48] [Calibration Mark AG49] [Calibration Mark X48] [Calibration Mark AJ46] [Calibration Mark AM48] [Calibration Mark AE49] [Calibration Mark AB48] [Calibration Mark AC47] [Calibration Mark AD48] [Calibration Mark AK45] [Calibration Mark AH49] [Calibration … Continue reading #15 L/UK/17-13